Giá từ :730 Triệu VNĐ( ĐÃ BÁN )
Giá từ :640 Triệu VNĐ
Giá từ :345 Triệu VNĐ
Giá từ :359 Triệu VNĐ(Đã bán)
Giá từ :745 Triệu VNĐ( ĐÃ BÁN )